Kontakt

 

kontaktWykonawstwo:
inż. Rafał Barna
Tel. 509 177 985

 
kontaktProjektowanie:
Paula Weryńska
Tel. 537 351 351

 
mail 
biuro@probruk.pl  
projekty@probruk.pl

 
 


Wyślij

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem danych osobowych jest FHU PROBRUK z siedzibą ul. Wyszyńskiego 89/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski posiadająca numer identyfikacji podatkowej  NIP 599-125-21-70, REGON 210454715.
Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie danych jest dobrowolne , ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.
Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.